Regering wil ruime grondwetsherziening mogelijk maken

(tijd) - De regering keurt vandaag een zeer ruime verklaring tot herziening van de grondwet goed. Dit betekent echter niet dat het volgende parlement de grondwet volledig zal herschrijven. Martens VIII beschikte immers eveneens over de mogelijkheid om de grondwet drastisch te wijzigen. Zij heeft hier echter geen gebruik van gemaakt. De rooms-blauwe regering Martens VI was gevallen over een communautair tema, met name Voeren. Enkel een drastische hervorming van de instellingen kon een oplossing bieden. Daarom werd een overgangskabinet Martens VII op de been geholpen die een verklaring tot herziening van de grondwet moest opstellen. Ook toen werd een ruime verklaring opgesteld.