Regering wil werk maken van herwaardering personeel financiën

(tijd) - De regeringstop (premier en vice-premiers) heeft aan minister voor financiën Maystadt de opdracht gegeven na te gaan welke maatregelen mogelijk zijn om aan de noden van het personeel van financiën tegemoet te komen. Het ministerie van financiën klaagt reeds lang over een gebrek aan middelen en mankracht. Tevens loopt het geschoold personeel over naar de privé-sektor, die beter betaalt. Bij het zoeken naar oplossingen moet Maystadt overleg voeren met de ministers voor begroting en van het openbaar ambt.