Regeringsplannen hebben impact op banken

De Duitse regering zoekt naar middelen om de schade van de overstromingen te financieren en de geplande arbeidsmarkthervormingen, de Hartz-commissie te ondersteunen. Ze heeft alternatieve plannen opgesteld. Een herintroductie van de belasting op kapitaalwinsten uit Duitse industriële belangen en een algemene belastingamnestie voor zwart geld behoren tot deze alternatieven. Beide maatregelen zijn niet zonder impact op de Duitse banken. Deze zijn immers het best geplaatst om te profiteren van de afschaffing van de belasting op kapitaalwinsten. De laatste maanden dreven zij dan ook de verkoop van hun industriële belangen op om een herinvoering van de belasting voor te zijn. Deutsche Bank en HVB Group hebben nog de grootste overblijvende ongerealiseerde winsten op industriële belangen. Eind juni bedroegen die resp. 4,4 miljard euro en 5,5 miljard euro. De analisten van ABN AMRO gaan ervan uit dat, als er een herintroductie van de belasting komt, de potentiële belastingvoet tussen 25% en 40% zal liggen. In het slechtste geval zou dit voor Deutsche Bank een verlies van zon 1,1 tot 1,8 miljard euro betekenen (of 1,8 à 2,8 euro per aandeel). Hierdoor zou het aandelenterugkoopplan van Deutsche Bank wellicht in het gedrang komen. Voor HVB zou de rekening in het slechtste geval 1,4 tot 2,2 miljard euro bedragen (of 2,6 tot 4,1 euro per aandeel).Ook de plannen van belastingamnestie voor zwart geld zijn nog vaag. De ideeën variëren van een eenmalige boete van 25% tot de eis dat het zwart geld geïnvesteerd wordt in laagrentende overheidsobligaties om de arbeidsmarkthervormingen te financieren. Schattingen over de hoeveelheid Duits zwart geld dat in Zwitserland, Luxemburg of andere belastingparadijzen wordt aangehouden, reiken van 300 miljard euro tot 1 triljoen euro. Dit zou meer dan een vijfde zijn van de totale cashbeleggingen. In het verleden heeft Duitsland nog niet veel pogingen ondernomen om zwart geld terug naar Duitsland te lokken. Begin de jaren 90 gaven de Duitse beleggers wel 1,1 miljard euro extra aan als inkomen uit intresten, maar tijdens de hervormingen van 94 werden opnieuw grote hoeveelheden cash in het buitenland geïnvesteerd om de belasting op intresten te ontwijken.Normaal zou een belastingamnestie een goede zaak zijn voor de Duitse banken. Maar de instroom van nieuwe gelden moet niet overschat worden. Volgens officiële bronnen werd er in 1994, vlak voor de belastinghervorming, systematisch aan belastingontwijking gedaan, overwegend met de hulp van de banken. Een groot deel van het zwart geld zit bij buitenlandse filialen van de Duitse banken. De analisten van ABN AMRO geven Deutsche Bank Zwitserland als voorbeeld. De bank heeft 30 miljard Zwitserse frank aan vermogen onder beheer, en de meeste klanten zijn Duitsers. Na de transfer van het geld naar Zwitserland kwam het meestal terecht in de beleggingsfondsen van Deutsche Bank. Een belastingamnestie zou dus niet echt aanleiding geven tot een instroom van nieuw geld voor de meeste banken. En als bij de belastingamnestie geëist zou worden dat het teruggebrachte geld geïnvesteerd wordt in laagrentende overheidsobligaties, dan zouden de banken wellicht eerder nog geconfronteerd worden met dalende investeringen in hun bankproducten. GD