Regeringstop akkoord over tariefverlaging bij RTT

(tijd) - Op haar laatste bijeenkomst voor het zomerreces bereikte de regeringstop gisteren een akkoord over de verlaging van een aantal tarieven bij de RTT. Er werd tevens een akkoord bereikt omtrent de gedeeltelijke overdracht van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) en het Instituut voor Radio-Elementen (IRE) naar respektievelijk het Vlaamse en het Waalse gewest. Daarbij heeft het door de Vlaamse topministers voorgestelde scenario het gehaald. De franstaligen behouden wel een belangrijke financiële stok achter de deur om het SCK tot saneren te dwingen. Omtrent het telekom-wetsontwerp en de uitbreiding van de autonomie van de overheidsbedrijven werd geen beslissing genomen. De diskussie over deze dossiers wordt in september voortgezet.