Regeringstop niet te vinden voor voorstellen Van Der Biest - Detiege

BRUSSEL (tijd) - De regeringstop is het gisteren nog niet eens geraakt over het moeilijke dossier van de pensioenregeling. Duidelijk is wel geworden dat het voorstel van pensioenminister Van der Biest en staatssekretaris Detiege om een flexibel pensioen in te voeren vanaf 60 jaar voor mannen en vrouwen en berekend in 40-sten, voor de CVP onaanvaardbaar blijft.