Regionale brandhaarden op agenda van Bush en Gorbatsjov

WASHINGTON/MOSKOU (reuter/ips/tijd) - George Bush en Mikhail Gorbatsjov zullen het dit weekeinde niet enkel over de ontwikkelingen in Oost-Europa hebben, maar ook over de talrijke regionale konflikten in de wereld. Midden-Amerika, Afghanistan, Angola, de Filippijnen en andere landen blijven strijdtonelen waar de VS en de Sovjetunie maar al te graag tussenbeide komen.