Regionalizering overheidsschulden

(tijd) - Net op de cruciale dag van de dialoog van gemeenschap tot gemeenschap geraakte een nota bekend van de Nationale Bank waarin de reeds gekende argumenten tegen een splitsing van de overheidsschuld (een eis van de PVV) nog eens technisch worden uiteengezet. Vooral de ongunstiger rating van de deelgebieden zou met zich brengen dat de globale kosten van de overheidsschuld door splitsing ervan zouden toenemen. Het effekt voor elk van de regio's afzonderlijk wordt daarbij niet geprecizeerd. PVV-senator Paul De Grauwe reageerde daarop gisteren met het argument dat de NBB van het PVV-standpunt eerst een karikatuur maakt en het dan afschiet. Volgens De Grauwe heeft de PVV nooit gepleit voor een splitsing van de schuld zonder herziening van de financieringswet en verregaande fiskale autonomie.