Reglement Euronext100 en Next150 gewijzigd

(tijd) - Euronext, de fusiegroep van de beurzen van Parijs, Amsterdam en Brussel, schaaft de reglementen voor haar twee belangrijkste indexen bij. Het gaat om de Euronext100, de index van de 100 grootste bedrijven op Euronext, en de Next150, de index van middelgrote bedrijven. Het indexcomité van Euronext besliste dat ingeval een indexcomponent door overname, fusie, liquidatie of faillissement uit de Euronext100 of Next150 verdwijnt, die component niet langer onmiddellijk wordt vervangen.De vervanging gebeurt pas bij de eerstvolgende driemaandelijkse herziening van de index, telkens op de laatste handelsdag van februari, mei, augustus en november. Dat betekent dat de Euronext100 tussen die periodieke aanpassingen tijdelijk uit minder dan 100 componenten kan bestaan. Daarmee volgt Euronext het voorbeeld van de Amsterdamse AEX-index, die evenmin tussentijdse aanpassingen kent.Euronext hoopt zo zijn indexen aantrekkelijker te maken voor fondsbeheerders die beleggingsproducten op de Euronext100 of de Next150 willen enten. De vele tussentijdse aanpassingen bemoeilijkten de taak van beleggingsfondsen die de Euronext-indexen schaduwen, aangezien ze elke aanpassing moeten volgen.Voorts besliste Euronext de liquiditeitscriteria te verstrakken. Een aandeel moet voortaan gedurende twee opeenvolgende periodieke herzieningen aan de liquiditeitscriteria voldoen, in plaats van één nu.