Reglement voor verhuur van gemeubelde kamers in Brussel

(tijd) - Staatssekretaris voor het Brussels gewest Vic Anciaux heeft een voorontwerp van ordonnantie klaar inzake de verhuur van gemeubelde kamers in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Het voorstel is een gevolg van de uitdrijvingen die in juli in de Marollen plaatsvonden omwille van de veiligheid. Het uiteindelijk voorontwerp behandelt echter niet alleen de veiligheidsaspekten maar legt ook het minimale komfort vast.