Reglementering in de maak tegen illegale wapenhandel

(tijd) - Een regeringswerkgroep heeft een ontwerp van reglementering uitgewerkt betreffende de "in-, uit-, en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik ontworpen materieel'. De voorgestelde reglementering houdt een verbod in van bepaalde soorten wapenhandel, bv. in chemische wapens, en voert een specifiek stelsel van vergunningen in.