Regularisatievergunning van bouwovertredingenlosgekoppeld van strafrechtelijke procedure

(tijd) - Om een vergunning te krijgen voor de regularisatie van een bouwovertreding is het binnenkort niet langer nodig eerst een vergelijk te vinden met de stedenbouwkundig ambtenaar en een geldboete (de transactiesom) te betalen. De commissie voor Ruimtelijke Ordening van het Vlaams Parlement keurde gisteren een ontwerpdecreet goed dat de regularisatieprocedure loskoppelt van de strafrechtelijke procedure.