Reikwijdte inburgeringsplicht wordt pas over enkele weken duidelijk

(tijd/belga) - Het Vlaams Parlement keurde gisteren het ontwerp van Inburgeringsdecreet goed. Pas over enkele weken wordt duidelijk welke vreemdelingen die in Vlaanderen komen wonen, verplicht worden een inburgeringstraject te doorlopen. Het staat nog niet vast of Turkse en Marokkaanse nieuwkomers onder de inburgeringsplicht vallen.