Rekenhof geeft kritisch adviesover kaderdecreet Bestuurlijk Beleid

(tijd) - Het Rekenhof bracht gisteren een kritisch advies uit over het ontwerp van kaderdecreet Bestuurlijk Beleid, waarin de Vlaamse regering de juridische grondslag legt voor de hervorming van de Vlaamse administratie. Het Rekenhof mist onder meer duidelijke criteria voor de verzelfstandiging van overheidstaken.