Rekenhof geeft regering goede punten

BRUSSEL (belga) - Het Rekenhof heeft de regering goede punten gegeven voor de uitvoering van de begroting 1990. De uitslag ligt heel dicht bij de ramingen. Dit heeft Van de Velde, eerste voorzitter van het Rekenhof gisteren in de Kamer verklaard. Overigens spreekt de Kamer zich vrijdag uit over een motie. Daarin pleiten de kamerleden voor een uitbreiding van de kontrolebevoegdheid van het Rekenhof.