Advertentie
Advertentie

Rekenhof heeft scherpe kritiek op uitvoering begroting 2001

(tijd) - De primaire uitgaven (uitgaven zonder rentelasten) van de federale overheid zijn vorig jaar te snel gegroeid. De fiscale ontvangsten stegen in 2001 dan weer minder dan het BBP en de schuldgraad nam trager af dan afgesproken. Dit weinig fraaie beeld van de federale overheidsfinanciën in 2001 schetst het Rekenhof in wat de voorafbeelding heet van de uitslagen van de uitvoering van de begroting 2001.