Rekenhof: lening Philippe XVII schoot haar doel voorbij

(tijd) - Van de 388,5 miljard frank die de 'volkslening' Philippe XVII opbracht, werd maar 15 miljard door particulieren aangeleverd. De overheidsmaatregelen om te besparen in het brugpensioenstelsel leverden weinig resultaat op. Bij de Belgische ambassades moeten zo'n 1.500 onregelmatig aangeworven contractuele medewerkers worden ontslagen. Dat zijn enkele van de opmerkingen die het Rekenhof maakt in zijn zopas gepubliceerde blunderboek 1995-1996.Het Rekenhof heeft zopas zijn 153ste zogenaamde blunderboek gepubliceerd. In dit jaarrapport brengt het Rekenhof verslag van de controles die het het afgelopen parlementair jaar (1995-1996) heeft uitgeoefend op het beheer van de staatsrekeningen. Het document, dat 288 pagina's telt, legt tot in de meest technische details uit waar en op welke wijze de overheid fouten heeft gemaakt in haar rekeningen. Het blunderboek is overgemaakt aan het parlement, waar het in de loop van de volgende weken zal worden besproken. We zetten enkele interessante opmerkingen van het Hof op een rijtje.