Advertentie
Advertentie

Rekenhof stelt tekortkomingen vast in schuldbeheer Vlaamse overheid

(tijd) - De Vlaamse overheid doet flinke inspanningen om haar schuld doelmatig te beheren, maar het schuldbeheer vertoont toch enkele storende tekortkomingen. Dat zegt het Rekenhof in een rapport aan het Vlaams Parlement. Het Rekenhof heeft vooral kritiek op de afwezigheid van controleprocedures en de gebrekkige controle van sommige risico's. Het kan niet aanvaarden dat te veel aspecten van het schuldbeheer in handen liggen van een of enkele ambtenaren. Minister van Financiën en Begroting Wivina Demeester zegt de aanbevelingen van het Rekenhof ter harte te zullen nemen. Dat vergt wel een grote investering in informatica en personeel, en zal dus tijd vragen.De Vlaamse overheid heeft een directe schuld van 142 miljard frank. Zij tracht die schuld zo doelmatig mogelijk te beheren. Risico's zijn daarbij nooit uitgesloten, zoals gebleken is met de swapaffaire van de federale overheid die VLD-kamerlid Herman de Croo begin oktober 1996 naar buiten bracht. Interne controle in de dienst die met het schuldbeheer is belast, moet die risico's beperken.