Rekenhof tegen steun Brussel aan Asar

(tijd) - Het Rekenhof heeft zopas een negatief advies uitgebracht nopens de beslissing van de Brusselse executieve om 200 miljoen frank in te brengen in de drukkerij Asar. Dat vernam de krant La Libre Belgique. Op het kabinet van de bevoegde gewestminister van ekonomie, Rufin Grijp, werd het bericht bevestigd noch ontkend. De gewestinbreng is wel nog niet uitgevoerd.