Rekenhof telt een derde minder Franstalige taalgrensleerlingen

(tijd) - Het aantal taalgrensleerlingen in de scholen van de Franse Gemeenschap is gedaald van 152 vorig jaar tot 107 dit jaar. Die opmerkelijke vermindering blijkt uit het verslag van het Rekenhof over de controle van de leerlingencijfers. Het Rekenhof verminderde het opgegeven cijfer van de Vlaamse Gemeenschap met 19 en verhoogde dat van de Franse Gemeenschap met 6. De verdeling van de onderwijsdotatie volgens het aantal leerlingen kost Vlaanderen dit jaar 10 miljoen euro (400 miljoen frank).