Rekenkamer uit zware kritiek op EU-boekhouding

BRUSSEL (tijd) De EU-Rekenkamer uit in haar jaarverslag scherpe kritiek op de boekhouding van de Europese Commissie. De Europese auditoren vragen de Commissie snel werk te maken van een actieplan om de tekortkomingen te verhelpen. Mede door de gebreken in de boekhouding en de vergissingen die de Rekenkamer ontdekte, geven de auditoren geen zekerheidsverklaring voor 80 procent van de EU-begroting.