Reklame-investeringen in 1988 met 10 procent gestegen

(tijd) - De investeringen in reklame (zowel mediareklame als direkte reklame) zijn in 1988 met tien procent gestegen ten opzichte van 1987. Rekening houdend met de inflatiekorrektie komt de reële stijging uit op 5,5%. In absolute cijfers stegen de reklame-investeringen van 39,105 miljard frank naar 43,020 miljard frank.