Reklamejongens steken lont aan EG-beperkingen tabaksreklame

(tijd) - De Europese tabakslobby heeft alle hens aan dek geroepen in de strijd tegen de Europese harmonizering van tabaksreklame. Vertegenwoordigers van de adverteerders, de reklamebureaus en de media bestempelen de ontwerp-richtlijn inzake tabaksreklame als konkurrentievervalsend en in strijd met de vrijheid van meningsuiting. De ontwerp-richtlijn, die momenteel ter diskussie ligt in het Europees parlement, stelt strenge eisen aan tabaksreklame via pers en affiches.