Rekordomzet voor Air Products

BRUSSEL (reuter) - Voor Air Products, een bedrijf uit de Verenigde Staten, is het boekjaar 1988-89 kwa omzet een rekordjaar geworden. Er werd een verkoopcijfer opgetekend van 2,6 miljard dollar, 9% meer dan in het voorafgaande boekjaar. De nettowinst nam toe met 4% tot 222,1 miljoen dollar of 4,04 dollar per aandeel. Dat het winstcijfer niet in dezelfde mate verhoogde als de omzet, wijt Air Products aan faktoren als de lagere prijzen in handelsgassen, de afnemende prijzen van handelschemicaliën en de hoge rentelast van het investeringsprogramma. De onderneming heeft onlangs in totaal 500 miljoen dollar geïnvesteerd in nieuwe fabrieken en overnames. Air Products verwacht dan ook dat het komende boekjaar een bevestiging van de stijgende trend zal vertonen.