Rekordresultaten voor Acec-UM: lopende groepswinst + 156 %

(tijd) - De resultaten van de non-ferrotak van de Generale Maatschappij, namelijk Acec-UM, zijn zéér goed. De lopende netto groepswinst steeg van 4,6 miljard frank in 1988 naar 11,8 miljard frank in 1989. De uitzonderlijke resultaten bedragen 7,1 miljard frank. De totale gekonsolideerde winst bedraagt 19,8 miljard frank tegenover 1,2 miljard frank in 1988. Het aandeel van de groep daar gaat van 1,2 miljard frank naar 18,9 miljard frank over het boekjaar 1989.