Rel in meerderheid over afschaffing solidariteitsbijdrage op pensioenen

(belga) - De kamercommissie voor Sociale Zaken heeft woensdag met een wisselmeerderheid een wetsvoorstel van PRL-fractieleider Daniel Bacquelaine goedgekeurd dat de solidariteitsbijdrage op de pensioenen afschaft. De meerderheid stemde verdeeld. De liberalen waren voor, de socialisten en de groenen tegen. Minister van Sociale Zaken Vandenbroucke (SP) reageerde verbolgen.Indien deze tekst ook in plenaire zitting wordt goedgekeurd, leidt dit tot een zwaar incident in de meerderheid. Dit voorstel druist volledig in tegen het regeringsbeleid, verklaarde een boze minister na de verrassende stemming.Het voorstel schaft de bijdrage af die in 1994 werd ingevoerd onder de eerste regering-Dehaene. Het gaat om een solidariteitsbijdrage op de (al dan niet extralegale) pensioenen. De liberalen menen dat de bijdrage van 2 procent vroeger, omwille van de vele besparingen, wel zin had. Ondertussen is dat niet meer het geval. Vooral omdat de regering besliste komaf te maken met de crisisbelasting en de tweede pensioenpijler wil stimuleren.Vandenbroucke is totaal gekant tegen de wettekst. De bijdrage levert de schatkist zon 6 miljard frank op en dat geld wordt gebruikt om de laagste pensioenen op te trekken, argumenteerde de SP-minister. Hij beklemtoonde ook dat slechts 20 procent van de gepensioneerden, met de hoogste pensioenen, de bijdrage moeten betalen.Behalve de liberalen kantten ook de socialisten en de groenen zich tegen het wetsvoorstel. Maar de samenstelling van de commissie en de onthouding van de christen-democraten en het Vlaams Blok zorgden ervoor dat de tekst toch groen licht kreeg. De voltallige Kamer moet de knoop nu doorhakken. Tenzij de tekst wordt ingetrokken.