Rel over NMBS-akkoordtussen Vogels en Durant

(tijd) - Dat de Vlaamse Agalev-minister Mieke Vogels dinsdag met de federale Ecolo-minister Isabelle Durant een akkoord sloot over de noodzakelijke NMBS-investeringen, is haar niet in dank afgenomen. De Vlaamse minister-president, Patrick Dewael, liet weten dat Vogels geen mandaat van de Vlaamse regering had om daarover te onderhandelen. Dat komt de Vlaamse minister van Mobiliteit, Steve Stevaert, toe, luidde het. In die zin is de situatie onaanvaardbaar.De boze reactie van Dewael stond in schril contrast met de veeleer laconieke reactie op het kabinet van Stevaert. Hoe meer mensen zich voor mobiliteit interesseren, hoe beter, luidde het daar. Vogels woordvoerder was zich al evenmin van enig kwaad bewust. In onze cel algemeen beleid worden alle Vlaamse dossiers opgevolgd. Het is toch normaal dat groene ministers overleggen, zeker als het gaat om dossiers die van belang zijn voor ons, klonk het.Vlaams parlementslid Ludwig Caluwe (CVP) liet gisteren in een mededeling weten dat er in de Vlaamse regering alweer een nieuwe bevoegdheidswissel was afgesproken. Nadat Stevaert zich ontpopte tot minister van Onderwijs voert Vogels nu met Durant onderhandelingen over spoorweginvesteringen, meldde Caluwe.Na afloop van het onderonsje tussen de groene ministers liet het kabinet-Durant alvast weten dat de uitbouw van de goederenlijn 11 tussen Antwerpen en Bergen-op-Zoom weer op de prioriteitenlijst van Durant staat.