Rellen vormen bedreiging voor Indonesiës toerisme

De zware rellen in de Indonesische hoofdstad Jakarta - de ergste incidenten in meer dan twee decennia - werpen hun schaduw over een van 's lands belangrijkste economische groeipolen, nl. het toerisme. Indonesië heeft de voorbije kwarteeuw een steile economische vooruitgang gekend, met gemiddelde jaarlijkse groeicijfers van zes procent. Het gemiddelde inkomen is gestegen van minder dan 100 dollar in 1970 tot ongeveer 900 dollar, de levensverwachting van de bijna 200 miljoen inwoners van de archipel is toegenomen met bijna de helft (tot 63 jaar), en sociale problemen zoals kindersterfte, analfabetisme en armoede zijn voor een stuk teruggedrongen (maar niet geheel uitgeroeid).