Rembrandt Bugatti en de Belgische

(tijd) - De Stad Antwerpen houdt in het Hessenhuis van 11 mei tot 29 juli een grote tentoonstelling van Belgische animaliers van 1850 tot 1940. Het wordt wellicht de grootste expo, die ooit hier te lande aan dit genre is gewijd. De tentoonstelling bevat 130 bronzen beelden van onder meer A. Collin, J. Dupon, Th. van Rijswijck, J.-M. Jaspar, A. Hager, J. De Schutter, G. Devreese, J. de Lalaing, A.-F. Bouré, A. Amorgasti, D. Ingels, A. Craco, G. Collard, L. Baggen, A. Poels, J. Vits, M. Wolfers, L. Mignon, E. Straus.