Remedies voor bestrijding van armoede

Wereldbank wil meer investeringen in menselijk kapitaal en onderwijs