Advertentie
Advertentie

Remedies voor falend IMF liggen niet voor de hand

(tijd) - De kritiek op het falende beleid van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) klinkt steeds luider. Geen wonder, want de impact van de Rusland- en Aziëcrisis op de wereldwijde economische groei en de winsten van de westerse bedrijven (denk maar aan Alcatel, Philips en Koninklijke Olie/Shell) wordt voelbaar en neemt toe. Politici en economen pleiten daarom immer frequenter en luider voor een grondige hervorming van het IMF. Er liggen ideeën op tafel, maar op alle valt wel iets op te merken. De kans dat het tot een hervorming komt, is bovendien niet echt groot.De zwaarste kritiek op het IMF is dat het Fonds de crisis in Oost-Azië en Rusland niet heeft zien aankomen, net zo min als de Mexicaanse crisis die uitbrak in december 1994. Nochtans heeft het Fonds, aldus de critici, de voorbije jaren om de haverklap luid verkondigd zich voortaan actiever te zullen inzetten voor de voorkoming van branden dan voor het blussen ervan. Maar wat blijkt? De rol van het Fonds met betrekking tot Rusland, Zuid-Korea en Indonesië bleef beperkt tot die van brandweer. Ondanks alle fraaie woorden is van preventie niet veel in huis gekomen.