Remmen op aktiviteit

IN het STC, waar het NCMV deelneemt aan het overleg van werkgevers en vakbonden met de VDAB, worden de faillissementen besproken. "Maar buiten die duizend zijn er ook nog een paar duizend op het randje en die binnenkort stoppen. Het is snel aan het gaan.' Voorzitter Scheelen van het NCMV noemt aantallen in enkele gemeenten. Samen gaat het hier om 132 in de eerste maand dit jaar. Als men niet ingrijpt, houdt het niet meer op. De onvoldane behoeften aan ruimte, financiering en scholing liggen aan de basis van die stopzettingen.