Remy: staatslening biedt arbitrage-kansen

Institutionelen en partikulieren kunnen in bepaalde gevallen het netto-rendement van hun obligatieportefeuille verbeteren als ze intekenen op de nieuwe staatslening en oude leningen van de staat en het Wegenfonds te verkopen. Wij vroegen aan de Brusselse makelaar Remy Frères et fils om de rendementen van bestaande obligaties op te zoeken.