Renault geen staatsbedrijf meer

PARIJS (hpa) - De Franse ministerraad beslist vandaag in het wekelijks kabinetsberaad over de toekomstige status van Renault. Op tafel ligt het wetsvoorstel van tien artikelen om van het staatsbedrijf een gewone naamloze vennootschap te maken. Dat is nodig wegens de onlangs gesloten afspraken tot samengaan van de Zweed AB Volvo en de nu nog Régie Renault.