Advertentie
Advertentie

Renault heeft geld veil voor sanering terreinen Vilvoorde

(tijd) - De Franse autobouwer Renault is hoe dan ook bereid om geld op tafel te leggen voor de sanering van de Renault-terreinen in Vilvoorde. De Vlaamse overheid en Renault discussiëren nog wel over de omvang van de bankgarantie die de Fransen moeten op tafel leggen. Dat zegt Martin Baert van Renovil, de cel die werk moet maken van de reconversie van de Renault-fabriek. Baert houdt vol dat de discussie over de sanering de reconversie niet afremt, maar het Vlaams ministerie van Leefmilieu denkt daar anders over.Eind vorige week bleek dat Renault en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) het nog altijd niet eens geraakt waren over de aanpak van de sanering. Op de ondernemingsraad van Renault Industrie Belgique gisteren werd niemand veel wijzer. 'Alles blijft geblokkeerd door de vervuiling van de terreinen', aldus vakbondskringen. 'Renault wil blijkbaar niet voor de volledige vervuiling opdraaien. Renovil blijft spreken van 2 ernstige kandidaat-investeerders die elk goed zijn voor 100 tot 150 banen.'