Renault verhoogt produktie in Iran

PARIJS (reuter) - De Franse autokonstrukteur Régie Nationale des Usines Renault en de Société Anonyme Iranienne de Production Automobile (SAIPA) hebben een voorlopige overeenkomst bereikt om de produktie van Renaults in Iran op te drijven. SAIPA zal het jaarlijks produktieritme van het model R-5 van 6.700 eenheden opvoeren naar 20.000 en ook zal men de produktie van de R-21 opstarten. De overeenkomst maakt deel uit van het plan van de Iraanse regering om de automobielproduktie in het land te vertienvoudigen tot 250.000 auto's per jaar. Renault maakte nog bekend dat SAIPA 500 miljoen Fr.fr. zal investeren in een nieuwe fabriek nabij Teheran.