Advertentie
Advertentie

Rendabiliteit benzinestations in België blijft ondermaats

(tijd) - De Petroleumfederatie staat medio '98 andermaal aan de klaagmuur. De rendabiliteit van de sector blijft beneden alle peil. De oorzaken van die (te) kleine winstmarge zijn nog altijd dezelfde. De verkoopprijzen van de brandstoffen liggen nu onder het peil van 1975, de fraude door ontduiking van accijnzen bedraagt nog altijd 15 miljard frank per jaar. Tenslotte blijft België een land met een overaanbod aan benzinestations in vergelijking met de rest van Europa.De verkoopprijzen van brandstoffen zonder belastingen en gezuiverd voor de inflatie liggen nu een stuk lager dan in 1975 of 23 jaar geleden. Toen kostte één liter benzine 5,82 frank en nu nog amper 4,43 frank. Accijnzen en belastingen (BTW) vertegenwoordigen vandaag 75 procent van de totale benzineprijs aan de pomp, zo stelt de Belgische Petroleumfederatie in haar jaarverslag '97.