Rendabiliteit en werkgelegenheid te koop via 'Interselex Euro Job'

BRUSSEL (tijd) - Beleggers die hun steentje willen bijdragen tot werkgelegenheidsgroei in Europa en een performante belegging in huis willen halen, adviseert Generale Bank 'Interselex Euro Job'. Het beleggingsfonds investeert in bedrijven uit de Benelux, Frankrijk en Duitsland die rendabiliteit koppelen aan een hogere tewerkstelling. Analyse toont aan dat deze bedrijven op de beurs doorgaans beter presteren dan ondernemingen die een betere rendabiliteit nastreven door hun personeelsbestand af te bouwen, zegt de bank.Het kapitalistisch marktsysteem heeft zo zijn perverse trekjes. Denken we maar aan Renault Vilvoorde. Het nieuws over de sluiting van de Belgische vestiging van de Franse autoproducent en de afdanking van 3.000 werknemers, joegen het Renault-aandeel de hoogte in op de Parijse beurs. Beleggers verdienden hun geld op de rug van de afgedankte medemens. Men zou voor minder gaan twijfelen aan de heilzame effecten die het kapitalisme worden toegeschreven.