"Rendabiliteit is eerste zorg van elke kredietinstelling'

(tijd) - Het nettorendement op het eigen vermogen ligt bij de kredietinstellingen beneden de opbrengst van risicovrije lange-termijnbeleggingen. Dat leidt op lange termijn tot een verzwakking en inkrimping van de kredietsektor. Rendabiliteit moet dus de eerste zorg zijn van elke kredietinstelling. Dat staat te lezen in het jongste nummer van de KB-publikatie "Weekberichten'.