Rendabiliteit is zoek in de Belgische financiële sektor

BRUSSEL (tijd) - Dat de rendabiliteit zwak was voor de Belgische banken, is inmiddels gemeengoed geworden. Uit de jaarlijkse studie van Frank Lierman over de solvabiliteit en rendabiliteit van het Belgisch financiewezen blijkt dat voor de banken de nettowinst fors daalde. Deze inkrimping is geenszins tegenstrijdig met de BVB-cijfers omdat Lierman rekening houdt met alle verlieslatende banken, zoals de vorige jaren. Bij de spaarbanken en bij de openbare kredietinstellingen (OKI's) verzwakte de rendabiliteit eveneens, zij het in mindere mate.