Advertentie
Advertentie

Rendabiliteit verbetert in chemische industrie

(tijd) - De Federatie der Chemische Nijverheid (FCN) heeft via een representatieve steekproef bij 95 van haar leden vastgesteld dat de rendabiliteit van de sector duidelijk verbeterd is in 1994. Ze voegt er echter meteen aan toe dat '93 een bijzonder slecht jaar was voor de Belgische chemische industrie. 'Het niveau van de ratio's ligt iets hoger dan in '92 maar blijft ver onder de resultaten van '91.'Het herstel van de rendabiliteit vorig jaar is toe te schrijven aan verschillende factoren. Het herstel van de conjunctuur in de chemie en bij haar afnemers speelde een belangrijke rol. De federatie wijst ook op de betere prijzen in de basischemie; in sectoren die dichter bij de consument aanleunen konden de hogere grondstoffenprijzen onvolledig doorverrekend worden. Een andere meevaller was de heropleving van de buitenlandse vraag, zowel in een aantal lidstaten van de Europese Unie als daarbuiten. Het niveau van de binnenlandse vraag bleef, ondanks het eind van de economische crisis, laag.