Advertentie
Advertentie

Rendement Belgische verzekeraars veel te laag

(tijd) - De tien grootste Belgische verzekeringsmaatschappijen hebben in het boekjaar 1994 hun greep op de Belgische verzekeringssector versterkt. Zij vertegenwoordigden meer dan 50 procent van de 467 miljard frank premie-ontvangsten. Eind 1994 beheerden alle Belgische verzekeraars 2.400 miljard frank activa waarvan 60 procent in handen was van de top 10. De winst voor belasting bedroeg gemiddeld amper 6 procent van de premie-ontvangsten.Een en ander blijkt uit een analyse van de jaarcijfers 1994 door professor en actuaris Christian Jaumain (UCL) waarvan de krachtlijnen gisteren werden bekendgemaakt. De afdeling levensverzekeringen groeide volgens de CDV-cijfers met 17,5 procent van 139 miljard naar 164 miljard terwijl voor schadeverzekeringen 303 miljard frank premie werd geïnd tegenover 304 miljard frank in 1993 (- 0,2%). Als gevolg van de Europese vrije dienstverlening controleert de Belgische CDV enkel nog verzekeringsmaatschappijen naar Belgisch recht en hun buitenlandse bijkantoren, naast de Belgische bijkantoren van verzekeraars met maatschappelijke zetel buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Een deel van de premie-omzet ontbreekt dus in de CDV-cijfers. In werkelijkheid bedroeg de groei respectievelijk 20 procent en 4 procent.