Rendez-vous in Bagdad

(tijd) - Ooggetuigenverslagen vanuit landen 'in de marge' zijn momenteel bijzonder in trek. Het volstaat te verwijzen naar de vele recente publikaties over Rusland en de ex-Sovejtunie, de roerige gebieden in Afrika, en het Midden-Oosten, die de voorbije maanden de Vlaamse markt overspoeld hebben.