Advertentie
Advertentie

Renovatie Berlaymont: ANEF klopt zich op Franse borst, maar volhardt

(tijd) - In een reactie op het artikel in deze krant van 27 mei 'Asbest mag in Berlaymontgebouw enkel in het Frans gemeten worden' klopt de tijdelijke vereniging ANEF, belast met de fijne verwijdering van het asbest uit het gebouw, zich op de borst. De passage uit het lastencohier 'Toute offre non-rédigée en langue française sera rejetée' wordt geschrapt, en vervangen door 'Toute offre non-traduite en langue française sera rejetée'.Bouwheer bij de renovatie van het Berlaymontgebouw is Berlaymont 2000, dat voor 70 procent in handen is van de Belgische staat (Regie der Gebouwen) en voor 30 procent van Bacob en ASLK. Voor de fijne verwijdering van het asbest deed Berlaymont 2000 een beroep op de tijdelijke vereniging ANEF, bestaande uit A 2000 (een groepering van zes Belgische aannemers, onder wie vier Vlaamse), CMS (dat afhangt van Lyonnaise des Eaux) en Quille (Bouygues). Voor de asbestmetingen tijdens de werken doet ANEF op zijn beurt een beroep op onderaannemer(s).