Advertentie
Advertentie

Renovatie Berlaymont mag in eentalig Frans

(tijd) - Noch Berlaymont 2000, noch de tijdelijke vereniging ANEF heeft bij de fijne asbestverwijderingswerken in het Berlaymontgebouw de taalwetgeving in bestuurszaken overtreden. Dit antwoordde minister van Ambtenarenzaken André Flahaut donderdag in de Senaat op een mondelinge vraag van Jan Loones (VU).ANEF had in zijn lastenboek voor kandidaat-onderaannemers de passage opgenomen 'Toute offre non rédigée en langue française sera rejetée' (Tijd 27 mei en 3 juni). Loones wilde van André Flahaut, die de voogdij uitoefent over Berlaymont 2000, weten of dat wel door de beugel kon wat de taalwetgeving in bestuurszaken betrof.