Rente beleningen tegen onderpand op 9,10 procent

BRUSSEL (belga) - De rente voor de beleningen tegen onderpand van overheidspapier en van cessies-retrocessies van handelspapier stond woensdag op 9,10 procent tegenover 9 procent vorige week. Dit rentetarief wordt als richtgevend beschouwd op de geldmarkt. Het bepaalt de rente voor het krediet op korte termijn toegestaan door de NBB aan de bankinstellingen om hun gebrek aan likwiditeiten te dekken, alsook het rentetarief toegepast voor de overschotten door de banken geplaatst bij het Herwaarderings- en Waarborginstituut. Woensdag werd voor 137,175 miljard frank ingeschreven en werd er 24,950 miljard frank toegewezen. Vorige week was dat respektievelijk 105,950 miljard frank en 24,825 miljard frank.