Rente bepaalt de trend

(van onze medewerker) De voorbije week slaagden de meeste beurzen erin een groot deel van de koersverliezen van vorige week goed te maken. Drijfveer achter de hausse was meestal het fors herstel van de obligatiemarkten. Een herstel dat echter optrad bij een zeer nerveuze handel en nog zeker niet getuigde van hernieuwd vertrouwen. Voor de beurzen was het dan ook veeleer een zoeken naar nieuwe evenwichtspunten en dit bij nog steeds volatiele markten.