Rente en begroting

De dollar blijft de Europese landen parten spelen. Een paar jaar geleden bekloeg men zich er over dat de dollar te hoog klom, vorig jaar werd het treurlied daarentegen dat de koers gevaarlijk laag zonk. En waar men zich vorig jaar zorgen maakte dat een zwakke dollar zou leiden tot een Amerikaanse renteverhoging, waardoor ook in Europa de rente omhoog zou moeten, zit het ook nu tegen. De dollar noteert sinds enkele maanden sterk, en wel zo sterk dat het de Europese landen zijn die hun rente verhogen om hun zwakke munt tegenover de dollar binnen de perken te houden.