Rente-evolutie en valuta's

Het is de titel van de uiteenzetting die Prof. Boll vanochtend, zaterdag om 10.55u. geeft op de VFB-happening. Op dat ogenblik zal hij in konkurrentie komen met twee andere uiteenzettingen die op hetzelfde ogenblik plaatshebben. De aanwezigen hebben immers nog de keuze tussen dhr. P. Verelst die de Belgische aandelen behandelt en dhr. W. Van Impe die het heeft over 'cyclische aandelen of financiële waarden?'