Advertentie
Advertentie

Rente investeringskredietenen kasbons daalt

(tijd) - De recente daling van de marktrente op lange termijn heeft tot gevolg dat de rente op investeringskredieten en kasbons woensdag naar omlaag gaat. Bij de Gentse spaarbank VDK worden ook woonkredieten goedkoper. Inmiddels bracht de jongste uitgifte van staatsbons 205 miljoen euro (8,27 miljard frank) op. De Schatkist zegt dat ze tevreden is met dit resultaat.Fortis Bank, KBC Bank en BBL verlagen de rente op investeringskredieten met 0,30 tot 0,50 procentpunt. De rente van een investeringskrediet met driejaarlijkse renteherziening is vanaf woensdag 6,65 procent. Bij vijfjaarlijkse renteherziening valt het tarief terug tot 6,80 procent en bij tienjaarlijkse renteherziening tot 7,10 procent.Dexia Bank, de marktleider in dit segment, verlaagt de rente voor de meeste kasbons. De rente van de kasbons op drie jaar daalt van 4,90 tot 4,65 procent en die van de kasbons op vijf jaar van 5,05 tot 4,80 procent. De rente van de bons op één jaar blijft 4,50 procent. De BBL kondigt vandaag wellicht een gelijkaardige verlaging aan; KBC nam nog geen beslissing.De Oost-Vlaamse VDK Spaarbank deelde mee dat bij haar ook de rente voor hypothecaire kredieten vandaag met 0,25 procentpunt daalt. De rente bedraagt voortaan 6 procent indien de eerste renteherziening na 5 jaar valt en 6,25 procent als de eerste herziening na 10 jaar valt.Ondertussen meldde de Schatkist dat de uitgifte van staatsbons 205 miljoen euro (8,27 miljard frank) opleverde. De staatsbon op vijf jaar verlengbaar tot zeven jaar haalde 141 miljoen euro op en de staatsbon op acht jaar 64 miljoen euro.De drie eerste emissies van de vijfde jaargang brachten samen 805 miljoen euro op. De Schatkist mikt op 1 miljard euro via vier uitgiften tussen juni 2000 en maart 2001. Het streefdoel lijkt dus haalbaar. WV