Rentebeslissing Federal Reserve

(tijd/bloomberg) - Vandaag komt de Federal Reserve bijeen voor het openmarktcomité (FOMC), de zeswekelijkse vergadering over het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. Het FOMC telt twaalf leden: de zeven bestuurders van de Fed, aangevuld met vijf voorzitters van de 12 regionale Fed-kantoren. Van die vijf zetelt alleen de voorzitter van de New York Fed steeds in het comité, de overige 11 Fed-kantoren vullen via een jaarlijks rotatiesysteem de vier resterende zitjes.